.

communicatie bedrijvenparken BIZ

Communicatie voor bedrijvenparken

Henriët heeft veel ervaring met de communicatie voor bedrijvenparken met een BIZ of andere vorm van parkmanagement. Het is heel belangrijk om de leden van een vereniging te bereiken en goed aan te spreken. Zeker als je met z’n allen moet stemmen over bepaalde zaken. Samen ben je sterker.

BIZ is een vorm van parkmanagement voor bedrijvenparken die wat ouder zijn en dat nog niet hebben. Dan raakt een park vaak in verval of verloedert doordat er veel leegstand ontstaat. Nieuwe bedrijvenparken hebben allemaal verplicht parkmanagement waar iedereen aan mee betaalt. Er ontstaat dan een leegloop op de wat oudere bedrijvenparken.

Initiatieven die worden opgezet op bestaande bedrijvenparken verdwijnen vaak weer door het probleem van de “Free riders”. Een aantal ondernemers doet mee en betaalt mee en een ander deel niet. Maar zij profiteren wel van de collectieve surveillance bijvoorbeeld.

Daartoe is er een wet gemaakt die ervoor zorgt dat alle ondernemers mee doen en mee betalen.

Uiteraard zijn er eisen aan verbonden om tot een BIZ te komen. Er moet een duidelijk plan komen en er moet een draagvlakmeting worden gehouden onder alle ondernemers in het gebied. Bij een positieve uitkomst is er een BIZ en vanuit die BIZ kan een Smartbusinessparc worden opgezet, waarbij informatie wordt gedeeld en het gebied een stuk veiliger wordt.

Heeft u interesse? U kunt meer informatie vinden op de website van het landelijke platform www.bizplatform.nl. Maar natuurlijk kunt u ook contact opnemen met ons.